Logo

oferta

W ramach wielobranżowego zespołu oraz współpracy z inżynierami wszelkich specjalności jesteśmy do dyspozycji inwestora w czasie pełnego procesu projektowego.

Ogólny zakres działań:

 • Kompleksowa obsługa od inwentaryzacji, przez projekt koncepcyjny, projekt budowlany, rysunki wykonawcze, kosztorysy, doradztwo technologiczne i materiałowe aż po nadzór autorski;
 • Analizy możliwości inwestycyjnych terenów;
 • Doradztwo w zakresie obrotu terenami inwestycyjnymi;
 • Inwestorstwo zastępcze;
 • Kompleksowa obsługa inwestycji w zakresie projektowo-wykonawczym;
 • Pomoc w zakresie wszystkich niezbędnych uzgodnień urzędowych;
 • Materiały marketingowe: foldery, broszury, plansze z wizualizacją zaprojektowanego obiektu;

W ramach Działu Architektury oferujemy:

 • Koncepcje zagospodarowania i chłonności terenów pod określone inwestycje;
 • Programy funkcjonalno-przestrzenne dla inwestycji;
 • Analizy formalno prawne możliwości inwestowania w zakresie budownictwa;
 • Koncepcje urbanistyczno-architektoniczne o zróżnicowanej skali;
 • Przygotowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie architektury i zagospodarowania;
 • Koordynacja branżowa – projektowa i wykonawcza w zakresie konkretnych inwestycji;
 • Nadzory autorskie na etapie realizacji inwestycji;
 • Inwentaryzacje techniczno budowlane;
 • Ekspertyzy techniczne w zakresie branż budowlanych;

W ramach Działu Przestrzeni oferujemy:

 • Koncepcje planów miejscowych pod potrzeby deweloperów;
 • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego;
 • Projekty urbanistyczne z koordynacją projektowania i uzgodnień infrastruktury;
 • Projektowanie zagospodarowania terenu, przestrzeni publicznej oraz zieleni, w tym parków i innych obiektów architektury krajobrazu;
 • Projekty rewitalizacji i modernizacji przestrzeni publicznych;
 • Prace studialne i projektowe dotyczące rozwoju turystyki kwalifikowanej w ujęciu regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
 • Opracowania branżowe do planowania miejscowego: analizy i opracowania ekofizjograficzne, waloryzacje przyrodniczo-krajobrazowe, wytyczne konserwatorskie, dotyczące dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;
 • Inwentaryzacje drzewostanu i ekspertyzy dendrologiczne;
 • Dokumentacje fotograficzne;

W ramach Działu Design’u oferujemy:

 • Projekty i aranżację wnętrz: w budynkach biurowych, obiektach użyteczności publicznej i handlowo-przemysłowych – wdrożenia sieciowe wraz z księgą standardów określającą wszystkie elementy składające się na identyfikację danej marki wraz z zasadami ich zastosowania;
 • Opracowywanie systemu identyfikacji wizualnej (logotypu, kolorystyki, etc. wraz z księgą standardów,);
 • Szerokie spektrum działań z zakresu visual merchandising;
 • Indywidualne projekty mebli, systemów ekspozycyjnych (gabloty, standy etc) oraz systemów oświetlenia;
 • Aranżację wnętrz dla klientów prywatnych;