Logo
Przestrzen

ŻOLIBORZ OFICERSKI

ŻOLIBORZ OFICERSKI 

Rewitalizacja przestrzeni publicznych Żoliborza Oficerskiego

Lokalizacja: Żoliborz Oficerski, Warszawa
Powierzchnia całkowita: długość ulic 6 km

Dział:

  • Przestrzeń

Rodzaj opracowania:

  • Koncepcja

Projekt: 2007/2008
Realizacja: przewidziane do realizacji od 2009

Zespół:

  • Architekci: Maciej Latoszek, Piotr Czuba
  • Architekci: Agnieszka Kowalewska, Katarzyna Kwiatkowska, Bartosz Saganowski
  • Współpraca: Coqui Małachowska-Coqui, Mariusz Mierzejewski
Dodatkowe informacje: 

Koncepcja rewitalizacji przestrzeni publicznych Żoliborza Oficerskiego objęła swym zasięgiem ulice i place w liniach rozgraniczających o łącznej długości ok. 6km: Aleję Wojska Polskiego od Cytadeli do Placu Inwalidów Wojennych, ulicę Krasińskiego na odcinku od ulicy Czarnieckiego do ulicy Kaniowskiej, ulicę Czarnieckiego, Śmiałą, Kaniowską, Forteczna i Plac Słoneczny, Jakiela, Munka, Szaniawskiego, Ejsmonda oraz ulicę Mierosławskiego, Gen. Zajączka, Krajewskiego i  Dymińską.
Projekt rewitalizacji i zaproponowane rozwiązania przestrzenne, komunikacyjne, programowe oraz materiałowe stały się podstawą do dalszej dyskusji nad przestrzenią publiczną jako wartością wspólną. Zaproponowano wyróżnienie „kręgosłupa przestrzennego” ulicy Śmiałej zwieńczonej Placem Słonecznym, będącym wizytówką tej części dzielnicy, wydobycie zatartego dziś w przestrzeni układu niewielkich placyków poprzez wyróżnienie przestrzeni na wjazdach do dzielnicy, skrzyżowaniach i w miejscach poszerzeń linii zabudowy, w formie wyniesionych na poziom chodnika placów oraz stworzenie na całym obszarze strefy z ograniczeniem prędkości do 30km/h i wyłączenie ruchu tranzytowego, poprzez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.