Logo
Przestrzen

VELOPOLAND

VELOPOLAND Program rozwoju kwalifikowanej turystyki rowerowej VeloPoland wpisujący się w Europejską Sieć Tras Rowerowych EuroVelo

Lokalizacja: cała Polska

Dział:

 • Architektura
 • Przestrzeń

Rodzaj opracowania:

 • Koncepcja

Projekt: od 2005
Realizacja: w trakcie realizacji

Zespół:

 • Architekci: Maciej Latoszek, Piotr Czuba
 • Architekci: Honorata Wolska, Michał Kleniewski, Agnieszka Kowalewska
 • Koordynacja: Elżbieta Turek
 • Współpraca: Fundacja VeloPoland
Dodatkowe informacje: Program VeloPoland przewiduje budowę tras, dróg i ścieżek rowerowych wraz z budową, rozbudową, modernizacją oraz adaptacją obiektów pod infrastrukturę baz – centrów rowerowych, służących propagowaniu aktywności fizycznej i wpisujących się w ogólnoeuropejski nurt wykorzystywania przyjaznych środowisku środków transportu.

Baza – Centrum rowerowe – program:

Część usługowa:

 • Informacja turystyczna
 • Gastronomia
 • Serwis rowerowy
 • Wypożyczalnia rowerów
 • Sprzedaż produktów lokalnych

Część hotelowa:

 • Recepcja
 • Ok. 25 miejsc noclegowych
 • Mini SPA
 • Parking rowerowy

Program został uznany jako modelowy przykład połączenia współpracy na szczeblu unijnym, rządowym, samorządowym i partnerów prywatnych.
Pierwszym, pilotażowym Projektem Sieciowym w Programie VeloPoland jest Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza, obejmujący obszar Województwa (regionu) Mazowieckiego.