Logo
Architektura

Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie – II nagroda w konkursie

zobacz plansze konkursowe
ROZBUDOWA TEATRU POLSKIEGO W SZCZECINIE 
II nagroda w konkursie na opracowanie architektoniczno-urbanistycznej koncepcji rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie.
Lokalizacja: ul. Swarożyca 5 w Szczecinie
Powierzchnia użytkowa: 6085,35 m2Dział:

 • Architektura
 • Przestrzeń

Rodzaj opracowania:

 • Konkurs

Projekt: wrzesień-pażdziernik 2010

Zespół:

 • Maciej Latoszek – koordynacja projektu
 • Justyna Szczubeł – architektura
 • Michał Koć – architektura
 • Zuzanna Bluszcz – architektura
 • Agnieszka Kowalewska – architektura krajobrazu
 • Mariusz Mierzejewski – opracowanie graficzne
 • Andrzej Zbirański – makieta
Dodatkowe informacje:
Założenia projektowe
Koncepcja została oparta na trzech głównych założeniach projektowych:

1. Umożliwienie dostępu do obiektu od nabrzeża Odry.
Zwiększenie dostępności do zespołu teatrów proponuje się poprzez zlokalizowanie wejścia do nowej części z poziomu ul. Jana z Kolna oraz utworzenie kręgosłupa funkcjonalnego w postaci swoistego foyer – tarasowo wznoszących się scen – łączącego istniejące główne wejście z projektowanym.
Dostępność publiczna podkreślona jest poprzez czytelne połączenie części plenerowej z  poziomem ulicy Jana z Kolna. Na taras widokowy można dostać się zarówno z budynku teatru, z poziomu skarpy, jak również z poziomu nabrzeża Odry.

2. Podkreślenie charakteru lokalnej dominanty historycznego budynku Teatru.

Aby uniknąć zasłonięcia istniejącego budynku proponuje się ograniczenie zabudowy bezpośredniego otoczenia jedynie do tarasu widokowego. Zewnętrze nowych obiektów to dach/ plac publiczny „piąta fasada”, na który możemy się łatwo dostać i gdzie możemy oderwać się od codzienności.

Powstała przestrzeń jest sceną, na której, i pod którą odbywają się przedstawienia.

Istniejące stare drzewa, zabytkowy budynek teatru oraz panorama na Odrę tworzą dla niej naturalną scenografię. Projektowany budynek, nie stanowi bariery, nie trzeba go omijać, wręcz przeciwnie, wchodzi w interakcję z przestrzenią miejską. Jego funkcja przyczynia się do stworzenia relacji, w której wchodząc na taras- scenę stajemy się częścią wielowątkowego przedstawienia, zaś skala i potencjał przestrzeni pozwala odnieść wrażenie uczestniczenia w czymś wyjątkowym.

Istotnym elementem budującym tożsamość miejsca jest charakter nawierzchni. Pokrycie całego tarasu szlachetnym drewnem nawiązuje do desek scenicznych i pomostów nadmorskich. Po zapadnięciu zmroku, dzięki wyciętym w tak powstałej swoistej tkance otworom – oknom, pojawiają się na niej charakterystyczne efekty świetlne. W ciągu dnia zaś, przenikają promienie słoneczne, zapewniając niezbędne doświetlenie galerii wystawowej, foyer, kawiarni, restauracji, garderób aktorów.

3. Uwolnienie ogrodu plenerowego od ruchu kołowego.

Zewnętrzny ogród plenerowy został przewidziany jako przestrzeń otwarta na interakcję społeczną. Dzięki uwolnieniu od ruchu kołowego został zintegrowany zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie z przestrzenią publiczną miasta. Jego centralną część stanowi plac wejściowy, można się z niego dostać do istniejącego budynku teatru, na plac wystawienniczy, do amfiteatru oraz na wielopoziomową scenę -taras widokowy, łączący się z nabrzeżem Odry wzdłuż ul. Jana z Kolna. Otwarcie to podnosi miejską rangę ulicy Jana z Kolna i wpisuje się w niecodzienny charakter przestrzeni imprez miejskich.

Nieregularny kształt i bogaty program: patio kawiarniane, ogród zimowy, kino letnie, plac imprezowy, pochylnia widokowa, pozwalają na budowanie relacji społecznych między użytkownikami poszczególnych części obiektu, zaś aleja prowadząca wzdłuż brukowanej ulicy Swarożyca do Parku Żeromskiego stanowi połączenie z tkanką historyczną miasta.

Wewnętrzny ogród plenerowy przewidziany jest jako przestrzeń skupienia i wypoczynku dla pracowników teatru. Dostępny jest przez parking biurowy i od strony nowego skrzydła budynku przez patio aktorów zaprojektowane pomiędzy salami prób.

Etapowanie:

Etap I – nowe skrzydło z Letnią Sceną Szekspirowską i Wielofunkcyjną Salą Prób. W trakcie prac etapu I działają: Duża Scena (czasowo bez kieszeni scenicznej), Mała Scena i Scena Kabaretowa.

Etap II – budynek istniejący, reorganizacja foyer i scen na parterze i foyer. W trakcie prac  etapu II działają: dostępna przez taras widokowy Duża Scena, i dostępne od ul. Jana z Kolna Letnia Scena Szekspirowska i Wielofunkcyjna Sala Prób.

Etap III – Eksperymentalna Scena „Kapitańska”, zaplecze techniczne, pracownie: stolarska, malarska, krawiecka, farbiarska, pralnia, tapicernia i modelarnia oraz strefa dostaw. W trakcie prac etapu III działają: Duża Scena, Scena Kabaretowa i dostępne od ul. Jana z Kolna Letnia Scena Szekspirowska i Wielofunkcyjna Sala Prób.

Etap IV – Parking wielopoziomowy z Amfiteatrem. Może również być realizowany równocześnie z etapem III. Nie wpływa na ilość działających scen.

Z opinii Sądu Konkursowego:

„Nagrodę przyznano za:

 • Uszanowanie historycznych i przyrodniczych wartości istniejącego budynku Teatru wraz z otoczeniem na Odrzańskiej Skarpie.
 • Wytworzenie „Sceny” – zespołu ogólnodostępnych tarasów o funkcji artystyczno-rekreacyjnej, która jest współczesną interpretacją historycznych ogrodów Loży Masońskiej – swoistego „znaku miejsca”. Tarasy te łączą poziom parteru istniejącego Teatru z bulwarami rzeki.
 • Atrakcyjne, powściągliwe formalnie ukształtowanie tkanki architektonicznej wkomponowanej w skarpę
 • Dobre rozwiązanie powiązań urbanistycznych Parku Żeromskiego poprzez pasaż ulicy Swarożyca ze skarpą i bulwarów Odry.
 • Poprawną dyspozycję programu funkcjonalnego w tym w proporcjach do przestrzeni komunikacyjnych i technicznych
 • Potencjalnie korzystny bilans energetyczny budynku.”