Logo
Architektura

Muzeum Morskie, Centrum Nauki w Szczecinie

zobacz plansze konkursowe
MUZEUM MORSKIE – CENTRUM NAUKI W SZCZECINIE

Konkurs architektoniczny na projekt koncepcyjny Muzeum Morskiego – CENTRUM NAUKI przy ulicy inż. Tadeusza Apolinarego Wendy 6 (nabrzeże Starówka) w Szczecinie

Lokalizacja: ul. T.A. Wendy 6 w Szczecinie
Powierzchnia użytkowa: 7226,00 m2

Dział:

  • Architektura
  • Przestrzeń

Rodzaj opracowania:

  • Konkurs

Projekt: grudzień 2010 – marzec 2011

Zespół:

  • Maciej Latoszek – koordynacja projektu
  • Agnieszka Kowalewska – architektura krajobrazu
  • Justyna Szczubeł – architektura
  • Wioletta Wojtaszewska – architektura
  • Zuzanna Bluszcz – architektura
  • Michał Koć – architektura i wizualizacje
  • Mariusz Mierzejewski – opracowanie graficzne
Dodatkowe informacje:

IDEA

Wiodącą ideą projektu jest ścisłe powiązanie struktury budynku z przestrzenią publiczną stanowiącą forum i wiążącą obiekt z miastem, projektowany budynek służy bowiem spotkaniom: człowieka z morzem i z innymi ludźmi.

Założenie to zostało osiągnięte poprzez potraktowanie Muzeum – Centrum Nauki, jego wnętrza i otoczenia jako jednej, spójnej kompozycji. Tworzy ona niepowtarzalną scenografię dla ekspozycji, interakcji międzyludzkich i zachodzących zdarzeń.

Jej integralne elementy stanowią:

PLAC – DOK – Zaprojektowano zagłębiony w stosunku do terenu wewnętrzny plac, z którego wyłania się budynek. Zmienne ukształtowanie w pionie i w poziomie oraz zróżnicowanie faktury jego powierzchni tworzy formę krajobrazową, przywodzącą na myśl skaliste, pozbawione roślinności dno morza lub koryto rzeki. Plac stanowi dodatkową powierzchnię zewnętrznej przestrzeni wystawienniczej, gdzie eksponowane są stare kutry, łodzie, elementy warsztatu szkutniczego, kotwice oraz boje. (…)

Znajduje się tu główne wejście do muzeum.

TARAS WIDOKOWY – POKŁAD – Taras widokowy zlokalizowany jest na dachu budynku. Zapewnia on zarówno panoramiczny widok na rzekę i położoną na przeciwległym brzegu szczecińską Starówkę, jak i umożliwia dostęp do wnętrza Muzeum Morskiego i Centrum Nauki od strony wiaduktu Trasy Zamkowej, oraz otwarcie na swobodny przepływ zwiedzających i uczestniczących w imprezach plenerowych na nadbrzeżnym bulwarze i na placu-doku.  (…)

NABRZEŻE, TRAP – W sytuacji położenia głównych elementów przestrzeni publicznych pod obiektem i na jego dachu, konieczne stało się utworzenie formy pomostu, który je ze sobą połączy i wciągnie do kompozycji również nabrzeże i promenadę spacerową wzdłuż rzeki.

Połączenie to stało się możliwe poprzez wznoszącą się odnogę budynku (trap). W ten sposób, nadbrzeżny bulwar niejako wspina się na dach, a budynek staje się naturalnym łącznikiem scalającym rzekę, nabrzeże i most prowadzący na drugi brzeg. (…)

ARCHITEKTURA

Projektowane Muzeum Morskie i Centrum Nauki stanowiąc uzupełnienie istniejącej, przemysłowej przestrzeni, wpisuje się w ciąg promenady wzdłuż rzeki. Na poziomie urbanistycznym łączy się z nią płynnie i bezinwazyjnie, podkreślając unikalną strukturę lokalizacji jako obszaru węzłowego przestrzeni publicznej. Tło dla budynku stanowi nie tylko rzeka, ale również zlokalizowany w sąsiedztwie port i stojące na betonowym bulwarze żurawie, które same w sobie są eksponatami. Stanowią one istotny element podkreślający bryłę budynku, ponieważ tworzą podstawę zewnętrznego oświetlenia terenu nabrzeża, doku oraz tarasu widokowego. (…)

Wpisanie w otaczającą przemysłową przestrzeń intrygującego swą innością obiektu architektonicznego wnosi pierwiastek poetyckiej narracji, będącej odzwierciedleniem marzeń o podróżach i skarbach do odkrycia, oraz zdobywania nowych doświadczeń i otwarcia na nowe doznania. Przekłada się ona na otwartość kontaktów, przekazu wiedzy i wspomnień pomiędzy pokoleniami, dzięki czemu tworzy nową wartość.