Logo
Przestrzen

Plac Wilsona – koncepcja 3

Koncepcja 3:
Powierzchnia całkowita: 432 m2
Powierzchnia zabudowy: 432 m2
Powierzchnia użytkowa: 345 m2
Proponowany układ przestrzenny ma na celu domknięcie skweru parkowego z pomnikiem. Takie kształtowanie przestrzeni służy podkreśleniu symbolu Żoliborza- dziewczyny z dzbanem. Powstały skwer, pomimo pozostawienia wejścia na osi ul. Słowackiego tworzy przestrzeń wyraźnie odrębną od Placu Wilsona. Usytuowanie ogródków kawiarni na skwerze zapewnia intymność i spokój
Architektura niska, ażurowa (drewno, szkło) o lekkiej, prostej formie, która wpisuje się w klimat parkowy. Pozwoli to uzyskać poczucie większej przestrzeni, a przenikające się plany będą nawiązywały wzajemne, bezpośrednie lub pośrednie, relacje. Zarówno kształt jak i wysokość zabudowy pozwalają odbierać je od strony placu jako pawilony parkowe. Na dachu budynków znajdują się rekreacyjne tarasy widokowe z niską i pnącą zielenią stwarzające dodatkową możliwość postrzegania obu przestrzeni- parku i placu.
Przewidywaną funkcją dla zabudowy o charakterze całorocznym jest mała gastronomia, kawiarnie, herbaciarnie, galerie, kiosk, kwiaciarnia.
Istniejące trawniki przewidziane zostały do usunięcia. Drzewostan w miarę możliwości został zachowany. Pełni on ważną rolę kompozycyjną, budując naturalne kulisy dla pawilonów. Daje to dynamiczny efekt nakładania się poszczególnych planów w miarę zbliżania się do wejścia do parku.
<< konc.2 o projekcie konc.1>>